Arhiv: aktualen

FINANCIRANJE MSP 8

  Razpisovalec: SID banka Datum objave: 23.10.2018 Rok za predložitev vlog:  do porabe sredstev   Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: ima najmanj 2 zaposlena posluje 2 leti ni podjetje v težavah ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU  Kredit se lahko nameni za: Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga […]

Preberi več

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 5.10.2018 Rok za predložitev vlog:  do porabe sredstev   Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namen […]

Preberi več

Javni razpis P1 plus 2017 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 17.2.2017 Rok za predložitev vlog:  1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017   Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki […]

Preberi več

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 23.12.2016 Rok za predložitev vlog: 1.2.2017, 1.3.2017, 1.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017, 1.9.2017 in 1.10.2017. Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Razpisana sredstva: 12.000.000 EUR: Maribor z okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje […]

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2016 in 2017

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija Datum objave: 1.7.2016 Rok za predložitev vlog: za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 ure za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure Predmet razpisa: sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov […]

Preberi več

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017

  Razpisovalec: Zavod za zaposlovanje RS Datum objave: 2.6.2016 Rok za oddajo: do 31. 7. 2017 do 14.45   Predmet javnega povabila: zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve.   Namen: spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih.   Ciljna skupina: […]

Preberi več

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«, 2016/2017

Razpisovalec: Zavod za zaposlovanje RS Datum objave: 1.4.2016 Rok za oddajo: 31. 5. 2017 oz. do porabe sredstev. Predmet: zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«.   Upravičenci: pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije.   Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki so: starejše od 50 let in […]

Preberi več