P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave: 05.01.2018

Rok za predložitev vlog: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Razpisana sredstva: 12.000.000 EUR:

  • Maribor z okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi)
  • Pomurje (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi)
  • Pokolpje (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika)
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje (občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje)

Kreditni pogoji:
– najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR
– kredit lahko krije največ 85% upravičenih stroškov
– obrestna mera: 1,1%
– ročnost kredita: 12 do 60 mesecev
– možen 6 mesečni moratorij
– zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka  in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ 2 kredita, in sicer za dva ločena projekta. Odobritev 2 kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Upravičeni stroški:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),
  • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev,
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredit

Za prijavne roke 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018 in 01.05.2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.12.2017 do 05.07.2018, s skrajnim rokom črpanja 30.06. 2018.

Za prijavne roke 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.04.2018 do 05.12.2018, s skrajnim rokom črpanja 30.11. 2018.

Zaradi dosedanje 100% uspešnosti pri prijavi na ta razpis, stroške priprave in izdelave razpisne dokumentacije poravnate šele, ko prejmete pozitivni sklep s strani Podjetniškega sklada.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email