Naše storitve

 

Glavna dejavnost našega podjetja je pridobivanje nepovratnih sredstev za:

 • podjetja vseh velikosti in dejavnosti,
 • podjetja v fazi ustanavljanja,
 • občine, javne ustanove, društva, zavode,
 • kmetijska gospodarstva.

Nepovratna sredstva ali ugodne kredite lahko pridobite za različne namene:

 • ustanovitev podjetja,
 • dodatne zaposlitve,
 • tehnološki razvoj, inovacije,
 • razvojno raziskovalne dejavnosti,
 • investicije v prostore in opremo,
 • nakup ali gradnja poslovnih prostorov,
 • razvoj podjetij na podeželju,
 • ekološka ozaveščenost in obnovljivi viri energije,
 • izobraževanje.

Z vami smo celotno pot, saj vam nudimo celotno paleto storitev:

 • poiščemo najprimernejši vir financiranja, (predvsem se osredotočamo na nepovratna sredstva in pridobivanje kreditov),
 • pripravimo ustrezno projektno dokumentacijo,
 • izdelamo poslovni načrt, strategijo razvoja, študijo izvedljivosti ter pripravimo podporne dokumente ipd,
 • svetujemo pri dopolnjevanju vloge in pri uresničitvi investicije,
 • pomagamo vam pri pripravi poročil in uspešnem zaključku projekta.