NAPOVED: Nepovratna sredstva za naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa

24.3.2017 se pričakuje objava razpisa: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opremo za sečnjo ter spravilo lesa

Pričakujejo se isti pogoji kot v letu 2016

Pogoji po razpisu iz leta 2016:

Namen razpisa: nepovratna sredstva za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Upravičenci:

  • lastnik oziroma zakupnik gozda,
  • pravna oseba in samostojni podjetnik (mikro, mala in srednje velika podjetja), ki ima registrirano dejavnost 02.200 – sečnja oz. 02.400 storitev za gozdarstvo,agrarna skupnost.

Upravičeni stroški:

  • Nepovratna sredstva se dodelijo za stroške projektov:
  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa;
  • splošni stroški do 10% upravičenih stroškov naložbe.

Stopnja sofinanciranja:

Višina sofinanciranja je 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek je 1.000,00 eur na vlogo, najvišji pa 500.000,00 eur.

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email