NAPOVED: Javno povabilo »Sofinanciranje nastopov na skupinskih sejmih s področja lesno-predelovalne industrije«

Objavljen: predvidoma pred vsakim sejmom do decembra 2017, prva objava 20. 1. 2017

Trajanje: 2017

Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR (nepovratni viri)

Višina sredstev v 2017: 200.000 EUR

Namen: sofinanciranje stroškov nastopa na sejmih s področja lesno-predelovalne industrije – skupinski nastopi

Upravičenci: podjetja s področja lesno-predelovalne industrije

Upravičeni stroški: najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice, vpis razstavljalcev v sejemski katalog, koordinacija nastopa

Višina sofinanciranja: odvisna od števila prijavljenih in cene posameznega sejma

Cilj razpisa: v letu 2017 sofinancirati udeležbo podjetij na 6 skupinskih sejemskih predstavitvah

Izvajalec: SPIRIT za MGRT

 

NA PRETEKLIH RAZPISIH SMO IMELI 100% USPEŠNOST PRI PRIJAVI PROJEKTOV.

NAJ BO NASLEDNJI VAŠ!

 

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email