NAPOVED: Javni razpis »Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 2.0«

Objavljen: predvidoma april 2017

Trajanje: 2017

Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri)

Višina sredstev v 2017: 400.000 EUR

Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na področju predelave lesa s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.

Upravičenci: MSP Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški in stroški dela

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR (minimalno 7.000 EUR)

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 10 MSP

Izvajalec: SPS za MGRT

NA PRETEKLIH RAZPISIH SMO IMELI 100% USPEŠNOST PRI PRIJAVI PROJEKTOV.

NAJ BO NASLEDNJI VAŠ!

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email