NAPOVED: Javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0«

Objavljen: predvidoma april 2017

Trajanje: 2017 in 2018

Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.

Upravičenci: MSP

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, posredni stroški

Višina sofinanciranja: mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45%, Zahodna Slovenija 35% srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35%, Zahodna Slovenija 25%

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR (minimalno 50.000 EUR)

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 10 MSP Izvajalec: MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si

Objavljen: predvidoma marca 2017 Trajanje: 2017 in 2018

Višina razpisanih sredstev: 5.045.389,08 EUR (nepovratni viri)

Višina sredstev v 2017: 3.045.389,08 EUR

 

NA PRETEKLEM RAZPISU SMO IMELI 100% USPEŠNOST PRI PRIJAVI PROJEKTOV.

NAJ BO NASLEDNJI VAŠ!

   

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email