Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 1.9.2017

Rok za predložitev vlog: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018.

Cilj javnega razpisa:  je zboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa:  so nepovratna sredstva za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 1. elektronsko izmenjavo med partnerji,
 2. digitalizacijo nastopov na sejmih,
 3. spletne strani za tuje trge,
 4. spletne trgovine,
 5. produktno-prodajne videe,
 6. krepitev kompetenc – usposabljanja.

Do nepovratnih sredstev so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

Upravičenci:

 • Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
 • Po velikosti prijavitelj spada med mikro, mala in srednja podjetja.

Posebni pogoji za prijavo:

 • Zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas na dan 1. 9. 2017 (za prijavo na prvi rok).
 • Zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas na dan 1. 2. 2018 (za prijavo na drugi rok).
 • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti.
 • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
 • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

Upravičeni stroški:

 • Stroški zunanjih izvajalcev.
 • DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do najkasneje 1. 10. 2018.

Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.

Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju.

Višina nepovratnih sredstev: do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur (“de minimis”)

Predvidena višina sredstev: 2.500.000 EUR

Pošljite povpraševanje ali pridobite podrobnejše informacije o razpisu.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email