Izdelava poslovnih načrtov

 

Nudimo izdelavo vseh vrst poslovnih načrtov in analiz.

Pripravimo vam poslovni načrt ali investicijski elaborat, ki je lahko namenjen:

  • črpanju sredstev iz sredstev EU,
  • pridobivanju bančnih kreditov,
  • iskanju novih virov financiranja ali poslovnih partnerjev,
  • prodaji podjetja,
  • izboljšanju poslovanja samega podjetja,
  • oblikovanju in ustanovitvi novega podjetja-START UP podjetja.

Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje celovito in podrobno obrazložitev poslovanja podjetja, investiranja v posel z oceno pričakovanih učinkov in variantnih rešitev za potencialne rizične situacije, ki jih prinaša prihodnost. Vsebuje jasno opredeljene cilje in strategije s katerimi namerava te cilje doseči. Poslovni načrt je dokument, na podlagi katerega se potencialni investitor odloči za vlaganje v vaše ideje. Poslovni načrt je pomemben tudi za pridobitev zaupanja nadzornih svetov in lastnikov podjetja.

Zavedajte se, da dobro pripravljen poslovni načrt zmanjšuje poslovna tveganja in povečuje izkoriščanje poslovnih priložnosti!