Arhiv | Razpisi za občine in druge javne ustanova RSS

Javni razpis PETROLURE/2014/R2

Razpisovalec: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Datum objave: 23.5.2014 Rok za predložitev vlog: od 2. 6. 2014 dalje in najkasneje do 6. 6. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev. Predmet javnega razpisa: podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če […]

Preberi več

Javni razpis URE/EGP-2/2014

Razpisovalec: Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o Datum objave: 23.5.2014 Rok za predložitev vlog: 13.6. 2014 do 14h Predmet javnega razpisa: podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: A. Vgradnja toplotnih črpalk […]

Preberi več

Javni razpis URE/JP-1/2013

Razpisovalec: Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. Datum objave: 29.03.2013 Rok za oddajo vlog:  17. 4. 2013, do 13. ure   Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed […]

Preberi več

Javni razpis PUREE 2013 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Razpisovalec: Energija plus d.o.o. Datum objave:  22.02.2013 Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2013. Predmet podpore: Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podje­tnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Upravičeni stroški: A) Vgradnja toplotnih črpalk; B) Vgradnja spreje­mnikov sončne energije; C) Obnova in izboljšanje […]

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013–2015v okviru:Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–20133. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Datum objave:  22.02.2013 Rok za oddajo vloge:  2. 4. 2013 do 13. ure Predmet podpore: Sofinanciranje nadalj­njega izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013 do 2015, v okviru katerih se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in obli­kovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot […]

Preberi več

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014

Razpisovalec: Ministrstvo za zdravje Datum objave: 15.02.2013 Rok za prijavo: 29. 3. 2013. Predmet razpisa: Zagotavljanja enakih pogojev za zadovolje­vanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 […]

Preberi več

V. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Datum objave: 25.01.2013 Rok za oddajo vlog: javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, do vključno dne 27.03.2013 do 24.00 ure Predmet razpisa: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih.  Upravičenci: […]

Preberi več