Arhiv | Razpisi za kmetijska in gozdarska gospodarstva RSS

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 24. 3. 2017 Rok za oddajo: 19. 6. 2017 Predmet razpisa: so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Predmet podpore: naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za: fizične osebe, razen samostojnih […]

Preberi več

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 17.6.2014 Rok za oddajo: 17.8.2016   Predmet javnega razpisa: podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.   Upravičenci: mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let.   Upravičeni stroški:  gradnja in vzdrževanje objektov, skupaj […]

Preberi več

3. Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

  Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 10.6.2014 Rok za oddajo: 7.9.2016   Predmet javnega razpisa: naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.   Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost […]

Preberi več

2. Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 10.6.2014 Rok za oddajo: 7.9.2016   Predmet javnega razpisa: naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.   Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v […]

Preberi več

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Datum objave: 04.10.2013 Rok za oddajo vlog:  06.04.2016   Predmet javnega razpisa: naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in sicer za naslednje vrste naložb: 1. Naložbe v prestrukturiranje: […]

Preberi več

Javni razpis za Ukrep 112 pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Datum objave: 6.6.2014 Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do porabe sredstev,kar se objavi na spletni strani MKO Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Prevzem kmetije je lahko s strani vlagatelja opravljen max. 16 mesecev pred dnem […]

Preberi več

2. JR ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Datum objave: 04.10.2013 Rok za oddajo vlog:  27.11.2013 do 24. ure Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, […]

Preberi več