Arhiv | Aktualni razpisi RSS

FINANCIRANJE MSP 8

  Razpisovalec: SID banka Datum objave: 23.10.2018 Rok za predložitev vlog:  do porabe sredstev   Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: ima najmanj 2 zaposlena posluje 2 leti ni podjetje v težavah ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU  Kredit se lahko nameni za: Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga […]

Preberi več

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 5.10.2018 Rok za predložitev vlog:  do porabe sredstev   Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namen […]

Preberi več

P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 16.2.2018 Rok za predložitev vlog:  15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018   Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad […]

Preberi več

P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 05.01.2018 Rok za predložitev vlog: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018. Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Razpisana sredstva: 12.000.000 EUR: Maribor z okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in […]

Preberi več

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija Datum objave: 1.9.2017 Rok za predložitev vlog: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018. Cilj javnega razpisa:  je zboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Predmet javnega razpisa:  so nepovratna sredstva za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s […]

Preberi več

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 10.7.2017 Rok za predložitev vlog: 16.8.2017   Namen razpisa: je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Cilji razpisa: ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanjeali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP; spodbujanjerazvoja podjetij na področju rabe lesa, […]

Preberi več

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH NALOŽB_Podravje_Koroška

Razpisovalec: MRA Datum objave: 28.4.2017 Rok za predložitev vlog: 31.5.2017 Predmet razpisa: Je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (do 250 zaposlenih) iz upravičenega območja.  Poleg subvencije bodo podjetja morala zaprositi tudi za kredite. Cilj javnega razpisa: ohraniti oz. ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje, zmanjšati razvojni zaostanek, spodbuditi začetna vlaganja na […]

Preberi več