Najugodnejši krediti za podjetja- obrestna mera od 0,15% dalje!


Podjetniki lahko pridobite zelo ugoden kredit za materialne, nematerialne investicije do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za bančne kredite za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR. Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + pribitek od 0,15 % do 0,65 %. Roki za prijavo na razpis P1 PLUS: 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., […]

Preberi več

Prijava na razpise brez tveganja


Zakaj brez tveganja? Ker vam omogočamo prijavo na razpis brez predplačila. Stroški, ki jih morate pokriti pred prijavo na razpis zajemajo le materialne stroške prijave. Plačilo za opravljeno storitev poravnate šele ob prejetju pozitivnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev ali ugodnega kredita. Tako se izognete tveganju in visokim začetnim stroškom, ki dejansko nastanejo ne glede na uspešnost ob […]

Preberi več

100% uspešnost pri prijavah na razpis P1 PLUS


Do sedaj smo uspešno pripravili vse vloge za razpis P1 PLUS 2016, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad. Vse vloge pripravljene z naše strani so bile odobrene, zaradi česar so lahko naši naročniki takoj koristili sredstva pridobljena z našo pomočjo. Ključnega pomena je, da že na začetku preverimo ali izpolnjujete pogoje razpisa in ustrezate […]

Preberi več